046-27 27 230
Tolksystem - hyr eller köp för din konferens eller möte

Ett tolksystem säkerställer att din röst når fram med högsta ljudkvalitet på sitt eget språk från en tolk. På offentliga möten kan ett tolksystem användas då tolken kan sitta längst bak i rummet och viskningstolka och översättning till sin mikrofon. Deltagare kan sedan sitta var som helst i lokalen och ta del av sitt språk. Utrustningen används för tolkning där tolkbås inte är nödvändiga. Tolken har en bärbar handhållen mikrofon eller en ficksändare med mikrofon på huvudet.

 

En stationär sändare använder en av 8 möjliga kanaler, vilket innebär att upp till 8 individuella språk kan tolkas samtidigt i en och samma lokal, oberoende av varandra för att skapa ett minikonferenssystem med flera språkversioner. Sändaren arbetar med en krypterad digital signal, vilket gör att systemet har en mycket hög säkerhet mot opassande avlyssning.Vi erbjuder även en kontrollcentral för tolkar vilket ger dem möjlighet att ta emot, sända och styra både inkommande och utgående ljud. Det är vanligt att två tolkar talar samma språk och sitter i samma rum eller tolkbås med individuella mikrofoner som tilldelats varje tolk.

 

Vi samarbetar med olika konferenstolkar som tolkar vid internationella affärsmöten och konferenser. Man kan tolka ett tal i stort sett samtidigt medan talet pågår och då kallas det simultantolkning. När man tolkar ett tal i efterhand, styckevis eller mening för mening då kallas det konsekutivtolkning.

  • Vi erbjuder syntolkningssystem för synskadade

    HYR ELLER KÖP!

  • Hyr ett tolksystem för din konferens eller möte

    KONTAKTA OSS IDAG!

  • Vi har ett stort antal system i lager

    KONTAKTA OSS IDAG!

Frågor att ställa när man väljer tolkutrustning!

Storlek?
Antalet 
deltagare vid evenemanget och storleken på rummet / mötesplatsen.


Plats?

Ta reda på omhändelsen är inne eller ute. Typiskt gäller att ju större städer, mer sannoliktblir det att uppleva störningar från andra RF-sändningar. Kommer utrustningen att flyttas från plats till plats och i så fall hur ofta?

 

Säkerhet?
I vissa möten så som de som innehas av en statlig myndighet, rättslig myndighet eller ett finansiellt institut, så är säker överföring det som krävs för att samtalet
inte ska plockas upp av oönskade externa lyssnare.

 

Antal språk?
Bestäm antalet kanaler som krävs för att sändas samtidigt under evenemanget. Antal kanaler eller språk ökar komplexiteten av teknik och som oftast innebär en ökad kostnad.