046-27 27 230
Guidesystem - hyr eller köp för din verksamhet


Kommunicera via ett guidesystem och ge dina gäster den bästa upplevelse. Alla hör tydligt guidens information i tyst eller bullrig miljö. Rundvandring blir mer intressant när alla i gruppen hör vad som sägs. Ett trådlöst guidesystem innehåller tre huvudkomponenter, sändare, mottagare och laddare. Guiden eller tolken talar i en mikrofon som sänder trådlöst talet till besökarnas mottagare. Systemet är enkelt att använda och ger alla fullständig rörelsefrihet. Höj kvaliteten på era besök genom att hyra eller köpa ett guidesystem från Audio Sweden.

  • Genomför företaget rundvandring på ett säkert sätt?

    HYR ELLER KÖP!

  • Vill du att alla besökare ska höra allt på bästa sätt?

    HYR ELLER KÖP!

  • Vill du höja kvaliteten på era visningar?

    HYR ELLER KÖP!

Vilka fördelar finns?

Säkerhet 

Säkerhet är viktigt i alla produktionsanläggningar och verksamheter. Precis som att bära skyddsutrustning som väst, skyddsskor och hjälm, är det otroligt viktigt att kunna ha en obruten kommunikation som säkerställer att besökarna uppfattar viktiga instruktioner från guiden och att de blir kvar i gruppen under rundvandringen.

Effektivitet

Vid rundturer är guiden oftast begränsat till små grupper, där man måste skrika för att höras. Med ett guidesystem blir du effektiv och ni kan klara rundvandringar med allt från 1 gäst till 100 gäster utan att  behöva belasta rösten.


Flexibilitet
Med guidesystem kan man ha valfritt antal besökare i gruppen och upp till 6 grupper kan gå samtidigt utan att störa varandra.

 

Enkelt

Systemet är otroligt enkelt att installera och använda. Från det att ni öppnar locket kan ni vara igång och köra inom några minuter och genast uppleva det positiva resultatet.


Kvalitet
Driftsäkerhet, ljudkvalitet och hållbarhet är viktigt för att kunna uppnå resultat i toppklass!


Service – Din trygghet 

Vi sköter om garantiärenden och service av digitala och analoga guidesystem.


Utbildning
Vi utbildar i guidesystemets funktioner, guideteknik och att tala inför grupp. Dessa utbildningar är uppskattade av användarna och säkerställer att alla känner trygghet och bidrar till ett lyckat resultat för er verksamhet.